Середа, 6 червня 2018,12:35

У Любомлі відбудеться міжнародна історико-краєзнавча конференція

19.06.2017 / Новини

Краєзнавці анонсують міжнародну наукову історико-краєзнавчу конференцію, присвячену 730-річчя Любомля.

Про це повідомляє Музейний простір.

У жовтні 2017 року Волинський краєзнавчий музей, Любомльський краєзнавчий музей та партнери проводять Міжнародну наукову історико-краєзнавчу конференцію «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії», присвячену 730 річниці з часу першої відомої писемної згадки про Любомль та 810 річниці з часу писемної згадки про літописне місто Угровськ.

Пропонуються такі напрями роботи конференції:

1. Любомльщина і Прибужжя в історіографії. Дослідники краю.

2. Археологія та давня історія Любомльського краю.

3. Волинь і Любомльщина у період Середньовіччя і ранього модерного часу.

4. Край у ХІХ – на початку ХХ ст.: культура, економіка, повсякденне життя.

5. Любомль і Любомльщина у роки Першої світової війни і Української революції.

6. Любомльщина в міжвоєнний період.

7. Любомльський край в роки Другої світової війни.

8. Друга половина ХХ ст.: повернення радянської влади і український визвольний рух.

9. Любомльщина в роки незалежної України.

10. Видатні особистості краю.

11. Етнографія, народний побут та обрядовість Любомльщини та Полісся.

12. Природа Любомльщини: історія вивчення, сучасні дослідження, заповідні території.

13. Пам’ятки архітектури, історії та культури краю, їх охорона та туристичний потенціал.

14. Історико-краєзнавчі дослідження на теренах Любомльщини. Любомльський краєзнавчий музей як осередок збереження історичної пам’яті краю.

15. Методологія досліджень у локальній історії. Загальні проблеми історичного краєзнавства і волинезнавства.

Планується видати збірник матеріалів конференції.

Матеріали приймаються до 1 вересня 2017 року з урахуванням таких вимог:

1. Обсяг роботи 4-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).

2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.

3. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них.

4. Роботи подаються в роздрукованому вигляді та надсилаються на електронну адресу: Luboml_muzej@ukr.net ; anatoliysylyuk@ukr.net

5. Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста. телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв, тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Матеріали доповідей просять надсилати не пізніше вказаного терміну за адресами:

Любомльський краєзнавчий музей.

44300. Волинська область, Любомльський район, м. Любомль, вул. Незалежності, 33.

Директор музею – Остапюк Олександр Дмитрович. Контакти: тел. моб.: 0977054818. Email: luboml_muzej@ukr.net Телефон для довідок: Тел./факс: (03377) 2-42-56.

Волинський краєзнавчий музей.

43025. м. Луцьк, вул. Шопена, 20.

Тел/факс (0332) 72 -03-64. Силюк Анатолій Михайлович, моб.

тел. 0977914725. Email: anatoliysylyuk@ukr.net

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*